al contingut a la navegació Informació de contacte

Organització

LA JUNTA DIRECTIVA

Segons l'article 39 dels Estatuts de l'Aula d'Extensió Universitària de Solsona, la Junta Directiva estarà integrada per nou membres: el president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta, el secretari o la secretària, el tresorer o la tresorera i un màxim de cinc vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

La condició de membre de la Junta directiva es mantindrà durant tres anys, i es podrà romandre com a membre al llarg d’un màxim de dos mandats consecutius.

Els membres de la Junta Directiva seran elegits per l’Assemblea General, i entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El dia 1 de desembre de 2022 va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, en què es va proposar la inclusió de Josep Dalmau i de Ramon Àngel Davins com a nous membres de la Junta Directiva, així com la pròrroga d'un any més de Joan Arnau i de Carme Satorres. L'Assemblea va aprovar les propostes per unanimitat.

Els membres de la nova Junta Directiva, d'esquerra a dreta, són els següents:

Junta.jpg

  • Miquel Gruas i Biel, vicepresident
  • Jordi Lluís Reig i Guàrdia, vocal
  • Jordi Cases i Porta, tresorer
  • Josep Dalmau i Bantolra, vocal
  • Maite Gessé i Pedrola, secretària
  • Agustí Sangrà i Ortís, president
  • Joan Arnau i Ollé, vocal
  • Ramon Àngel Davins i Aynés, vocal
  • Carme Satorres i Lloses, vocal

Com hem dit abans, alguns dels membres que actualment en formem part acabarem la nostra vigència en finalitzar aquest curs. Així doncs, com que les candidatures són obertes, qualsevol soci o sòcia pot presentar-se per a cobrir les vacants que es produiran.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb qualsevol de nosaltres.

Ànims!

Document Actions