al contingut a la navegació Informació de contacte

Organització

LA JUNTA DIRECTIVA

Segons l'article 39 dels Estatuts de l'Aula d'Extensió Universitària de Solsona, la Junta Directiva estarà integrada per nou membres: el president o la presidenta, el vicepresident o la vicepresidenta, el secretari o la secretària, el tresorer o la tresorera i un màxim de cinc vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

La condició de membre de la Junta directiva es mantindrà durant tres anys, i es podrà romandre com a membre al llarg d’un màxim de dos mandats consecutius.

Els membres de la Junta Directiva seran elegits per l’Assemblea General, i entraran en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El dia 9 de gener de 2020 es va constituir la nova Junta Directiva, els membres de la qual són els següents:

Agustí Sangrà.jpg PRESIDENT - Agustí Sangrà i Ortís
Miquel Gruas Biel.jpg VICEPRESIDENT - Miquel Gruas i Biel
http://aulauniversitaria.solsonae.cat/maitegesse.jpg?_authenticator=f2068f3041aa04bb4399a3c7aa1cb9ec3af6ff05 SECRETÀRIA - Maite Gessé i Pedrola
Jordi Cases.jpg TRESORER - Jordi Cases i Porta
Carme Satorres.jpg VOCAL - Carme Satorres i Lloses
Joan Arnau.jpg VOCAL - Joan Arnau i Ollé
Jordi Reig.jpg VOCAL - Jordi Lluís Reig i Guàrdia
Teresa Pijuan.jpg VOCAL - M. Teresa Pijuan i Garrabou *

Com podreu comprovar, per tal de completar la Junta Directiva ens manca encara un novè membre. També cal esmentar el fet que alguns dels que actualment en formem part acabarem properament la nostra vigència. Així doncs, com que les candidatures són obertes, qualsevol soci o sòcia pot presentar-se per a cobrir les vacants que es produiran.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb qualsevol dels membres de la Junta Directiva actual.

Ànims!

Document Actions