al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Solsona

Codi
252075
Comarca
Solsonès
Població
9.131
Superfície
17,7
Densitat
515,9
Altitud
664

Superfície (km²)

Municipi
17,7
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
515,9
Comarca
13,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
4.531
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
4.600
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
9.131
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.378
Comarca
1.994
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.028
Comarca
8.769
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.423
Comarca
2.369
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
302
Comarca
500
Catalunya
256.427

Població

Municipi
9.131
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
705
Comarca
1.041
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.076
Comarca
4.542
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
639
Comarca
1.132
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
111
Comarca
196
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
4.531
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
673
Comarca
953
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.952
Comarca
4.227
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
784
Comarca
1.237
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
191
Comarca
304
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
4.600
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.705
Comarca
10.748
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
686
Comarca
895
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
1.740
Comarca
1.989
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
9.131
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.772
Comarca
12.102
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.359
Comarca
1.530
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
9.131
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.823
Comarca
6.107
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
708
Comarca
804
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
4.531
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.949
Comarca
5.995
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
651
Comarca
726
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
4.600
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
350
Comarca
414
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
278
Comarca
331
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
628
Comarca
745
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
9.175
Comarca
13.600
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
164
Comarca
832
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
9.339
Comarca
14.432
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
101,8
Comarca
106,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.570
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
92,7
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
40
Comarca
51
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
35
Comarca
47
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
75
Comarca
98
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
59
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
80
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
139
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
57
Comarca
81
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
947
Comarca
1.267
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.178
Comarca
1.663
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
658
Comarca
970
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
898
Comarca
1.362
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
947
Comarca
1.267
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
134
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
909
Comarca
1.322
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.405
Comarca
1.936
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
332
Comarca
459
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
145
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-16
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
3
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-13
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
75
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
110
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
127
Comarca
151
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
16
Comarca
-28
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,19
Comarca
-0,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,9
Comarca
-0,61
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,71
Comarca
0,39
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
8.433
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.425
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.628
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.910
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
528
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
8.962
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
5
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
13
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
4
Comarca
11
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
18
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
48
Comarca
167
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
86
Comarca
261
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
19,6
Comarca
17,9
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
30
Comarca
29,4
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,4
Comarca
22,3
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
29
Comarca
30,3
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
6.470
Comarca
10.046
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
69,1
Comarca
72,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
6.458
Comarca
10.016
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
6.443
Comarca
9.977
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,2
Comarca
71,5
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
68,8
Comarca
72,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
6.461
Comarca
10.032
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
3.692
Comarca
5.674
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
1.108
Comarca
1.414
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
4.800
Comarca
7.088
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
4.348
Comarca
6.458
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
7.578
Comarca
11.319
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
2.260
Comarca
3.410
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
1.905
Comarca
2.835
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.165
Comarca
6.245
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.410
Comarca
6.640
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
165
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
565
Comarca
985
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
245
Comarca
385
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.890
Comarca
2.350
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.750
Comarca
3.880
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
415
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
110
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
140
Comarca
205
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
580
Comarca
805
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
855
Comarca
1.535
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
985
Comarca
1.460
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
790
Comarca
1.225
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
975
Comarca
1.195
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.750
Comarca
3.880
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
389
Comarca
602
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.242
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
883,52
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
973
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
1.018
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
1.991
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
19,8
Comarca
23,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
57,6
Comarca
72,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
34,7
Comarca
38,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
245,8
Comarca
303,3
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
23,2
Comarca
25,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
381,1
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
159,8
Comarca
195,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
221,3
Comarca
267,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
381,1
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
235
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
1.012
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.927
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.264
Comarca
3.327
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
1.146
Comarca
1.428
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
271
Comarca
508
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.520
Comarca
1.872
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
1.213
Comarca
1.666
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.299
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
3.680
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
92,1
Comarca
97,2
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
196,3
Comarca
341,5
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
21
Comarca
24,7
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
72,3
Comarca
84,9
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
5,2
Comarca
38,4
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
36,9
Comarca
83,2
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
16,3
Comarca
24,9
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
123
Comarca
168,9
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
181,3
Comarca
315,4
Catalunya
207.814,6

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
137.510
Comarca
202.723
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,7
Comarca
14,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
83,9
Comarca
83,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
6.729
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
37.424
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
374
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.720
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.732
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
412
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
434
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
356
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
17
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
12
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
412
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
60
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
16
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
329
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
14.045
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
41
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.152
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
973.922
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
2.626
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
90
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
9
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
5
Comarca
26
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
242
Comarca
715
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
900
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
27
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
4.985
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
756
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
1.544
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
362
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
7.647
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
1,34
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,1
Comarca
50,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
22
Comarca
49
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
4.689,01
Comarca
8.462,95
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions